< >

Barn som far illa


Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till barn- och ungdomsenheten. Du har rätt att vara anonym. Du kan ringa, e-posta eller skriva brev till oss. Känner du familjen är det bra om du berättar för dem att du är orolig för barnet och att du tycker att familjen behöver hjälp. Det är bra för familjen att veta vem som gjort anmälan.

Anmälan

Om du misstänker eller vet att ett barn är i fara ska du anmäla det till kommunens barn- och ungdomsenhet. Ring till kontaktcenter, så blir du kopplad. Telefonnummer 0511-320 00.

Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen eller socialjouren.

Socialjouren

Är ett barn i akut fara ringer du 112.

Yrkesgruppers skyldigheter

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Du har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Denna sida uppdaterades