< >

Barn som far illa

Text på knappen: Lämna sidan

Klicka för att lämna sidan snabbt

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till barn- och ungdomsenheten. Du har rätt att vara anonym. Du kan ringa, e-posta eller skriva brev till oss. Känner du familjen är det bra om du berättar för dem att du är orolig för barnet och att du tycker att familjen behöver hjälp. Det är bra för familjen att veta vem som gjort anmälan.

Akut hjälp

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till barn- och ungdomsenheten. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen eller socialjouren.

Socialjouren

Yrkesgruppers skyldigheter

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap 1§ socialtjänstlagen skyldighet att rapportera misstanke om att barn far illa till socialtjänsten. Skyldigheten gäller oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Du har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Denna sida uppdaterades