< >

Level Up Grade

Du och din Arbetsmarknadskonsulent kommer gemensamt fram till en planering som ska leda till din självförsörjning.

Om du bedöms ha behov av ett mer fördjupat stöd i din process kan en insats via våra mentorer i Level Up Grade bli aktuell. Inom Level Up Grade kommer du och din mentor ha coachande samtal som grundar sig i empowermentpedagogik.

Denna sida uppdaterades