Mindfulness för anhöriga

På grund av rådande pandemi kan vi inte genomföra någon mindfulness i grupp. Du är varmt välkommen att höra av dig för enskild handledning och samtal med proffessionell personal.   

Som anhörig har man ofta tankarna hos sin närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till). Man oroar sig, funderar och planerar. Med hjälp av mindfulness kan du få redskap för att hantera stressen i vardagen. Vi gör enklare mindfulness övningar.

Friskvårdsbidrag

Som anhörig kan du ansöka om friskvårdsbidrag upp till 750 kronor per termin.

Infomation

För mer information är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.