< >

Akut hjälp

 

Här hittar du information om vart du kan vända dig om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exemplevis polis, ambulans eller räddningstjänst/ brandkår - ring 112. Berätta vad som har hänt, var det har hänt och vilket telefonnummer du ringer ifrån. Telefonlinjen är öppen dygnet runt.

Telefon 112
SOS Alarm Länk till annan webbplats.

Om du eller någon anhörig (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ringer du sjukvårdupplysningen 1177. Sjukvårdsrådgivningen är öppet dygnet runt. Vid akuta fall ring alltid 112.

Telefon 1177
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Det finns ingen vårdcentral i Skara som drivs i kommunal regi, men Bräcke Diakoni driver två stycken vårdcentraler i kommunen.

Bräcke Diakoni Vilan Länk till annan webbplats.

113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Telefon 113 13 Länk till annan webbplats.

Är du oroliga för att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym.

Telefon kontorstid 0511-320 00
Telefon kvällar, helger och nätter Socialjouren
Barn som far illa

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS barntelefon 116 111
BRIS Länk till annan webbplats.

BRIS (Barnens rätt i samhället) tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med om frågor och oro som rör barn och unga upp till 18 år. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Bris vuxentelefon 077-150 50 50
BRIS Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som:

  • utsatts för brott,
  • blivit vittne till brott, 
  • är anhörig(person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna)
  • närstående (person som den enskilde anser sig ha en nära relation till) till brottsoffer 

Dit kan du ringa, anonymt om du vill, och få stöd och information.

Telefon 0200-21 20 19
Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Kvinnorfridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som är utsatt för hot och våld. Du som är vän eller anhörig(person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) är också välkommen att ringa. Kvinnorfridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett vart du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon 020-50 50 50
Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Har du blivit utsatt för kränkningar, hot och våld kan du vända dig till HBTQ-jouren. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga (person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna) och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

HBTQ-jouren Länk till annan webbplats.

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.

Telefon 020-22 00 60

Hjälplinjen Länk till annan webbplats.

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att få råd och hänvisning till rätt vårdmottagning när så behövs.

Telefon 1177
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Röda korset - chatt jourhavande kompis Länk till annan webbplats.

Skara kommun driver tillsammans med kommunerna i Skaraborg socialjouren. Socialjouren kan du kontakta om du behöver hjälp av sociala myndigheter utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger).

Telefon 0500-49 74 21, 0500-49 74 22
Socialjouren

UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Här kan du bland annat hitta information om sex, hälsa och relationer.

UMO - ungdomsmottagningen på nätet Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades