< >


Om beskedet att IAC ansöker om konkurs

UPPDATERING 2024-07-05

Almi Väst erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd till berörda leverantörer. Ta kontakt direkt med Almi: Västra Götaland - Almi Länk till annan webbplats.

UPPDATERING 2024-07-03

Under onsdagen hade arbetsgruppen en avstämning. Konkursboet har beslutat att driva vidare verksamheten till dess att verksamheten kan överlåtas till en köpare. För närvarande görs bedömningen att en försäljning tidigast kan vara genomförd i slutet av augusti 2024. IAC:s konkurs berör cirka 450 underleverantörer. I nuläget är det oklart hur många som har koppling till Skara och Skaraborg. Mer information till leverantörer och anställda hittar ni i länken nedan. 

Ackordcentralen väst - information IAC Länk till annan webbplats.

UPPDATERING 2024-07-01

Arbetsgruppen konstaterar på dagens möte att läget är oförändrat och fortsätter att bevaka processen och sammanträder vid behov. 

UPPDATERING 2024-06-27

Under torsdagsmorgonen nåddes kommunen av det tråkiga beskedet att IAC Group Sweden, en av kommunens största arbetsgivare, ansöker om konkurs. Företaget, som har cirka 1 400 anställda i Skara, Färgelanda och Göteborg, står inför en osäker framtid. Det finns ännu ingen detaljerad information om hur detta påverkar företaget i Skara och de anställda.

– IAC är ett av Skaras större företag och ett företag med många arbetstillfällen, och därför är kommunens förhoppning att företaget ska kunna finnas kvar och fortsatt utvecklas vidare efter en rekonstruktion som vi hoppas går snabbt, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

”Vi följer utvecklingen”

IAC står inför en osäker framtid och kommunen är beredda att göra det som går inom ramen för det kommunala uppdraget. Därför har en arbetsgrupp tillsatts för att följa utvecklingen och sätta in nödvändiga resurser vid behov.

– I Skara har vi en god beredskap för att kraftsamla kring utmaningar på vår lokala arbetsmarknad. Kommunen har redan inlett arbetet med att bli en aktiv och konstruktiv part i att skapa lösningar, oavsett hur IAC:s konkursansökan utvecklar sig. Allt stöd vi kan ge dem som nu drabbats av osäkerhet i den här processen kommer vi att ge, i väntan på fortsatta besked vi kan förhålla oss till, säger oppositionsråd Ylva Pettersson (M).

Denna sida uppdaterades