< >


Samtalsgrupp till dig som är förälder, mor- och farförälder till ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - NPF

En samtalsgrupp för att träffa andra personer med liknande erfarenheter.
Ta del av andras berättelser och bidra med det du vill.
Vid behov bjuds personer in som kan bidra med kunskap och svara på frågor som uppkommer.

Tid för samtliga träffar är klockan 16.30-18.00.

Anmälan - Två dagar innan till respektive anhörigsamordnare som håller i träffen.

  • 18 september Skara 0511-327 93 Annelie Persson
  • 6 november Lidköping 0510-77 67 41 Saara Nummela
  • 4 december Skara 0511-326 96 Annika Kron

Denna sida uppdaterades