< >


Samtalsgrupp för dig som är förälder  till ett barn med funktionsnedsättning i åldern 5-12 år

I samtalsgruppen kan du som förälder träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter samt få kunskap och information utifrån vad som efterfrågas. Vid varje träff kommer vi ha ett tema. Träffana är kostnadsfri och vi bjuder på fika.

  • 4 september Lidköping, Tema Syskon
  • 3 oktober Skara, Tema: Hur tar jag hand om mig själv som anhörig
  • 13 november Lidköping, Tema: Önsketeam

Träffarna i Skara är i Viktoriagatan 2A, ingång mot Viktoriasjön

Träffarna i Lidköping är mötesplats Bifrost, Torggatan 1A

Anmälan till varje träffs görs till:

Saara Nummela, 0510-77 67 41, saara.nummela@lidkoping.se
Annelie Persson, 0511-327 93, annelie.persson@skara.se

Denna sida uppdaterades