< >


Skolstart för Skaras grundskolor

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår! Måndagen den 21 augusti startar höstterminen 2023..

Ardalaskolan

Samling på skolgården klockan 08:35 för samtliga årskurser. Klasslärarna möter upp eleverna för en vanlig skoldag.

Gällkvistskolan

Samling på skolgården klockan 08:00. Klasslärarna möter upp eleverna för en vanlig skoldag.

Källeskolan

Årskurs 1-6 börjar klockan 08:10 och förskoleklass träffas klockan 9:00.

Samling sker på skolgården.

Mariebergskolan

Samling klockan 08:00 med gemensam samling skolgården för samtliga årskurser.

Valleskolan

Samling klockan 08.30 för samtliga årskurser. Samling sker i respektive klassrum.

Varnhemskolan

Samling klockan 08.00 för samtliga årskurser. Samling sker i respektive klassrum.

Viktoriaskolan

Åk 7: Samlas i idrottshallen på Viktoriaskolan klockan 08.00

Åk 8: Samlas i sina hemklassrum på Viktoriaskolan klockan 08.30

Åk 9: Samlas i sina hemklassrum på Viktoriaskolan klockan 09.00

Denna sida uppdaterades