< >


Stöttar du någon i din närhet - Gå Craft

CRAFT erbjuds till dig som lever nära en person med missbruks- eller beroendeproblematik.

Känner du att du har ett behov av kunskap och behöver verktyg att kunna stötta någon i din närhet med beroende- eller missbruksproblem

Gå CRAFT!

Huvudmålen i CRAFT:

  • Förbättra den anhöriges välmående
  • Förbättra relationen inom familjen
  • Minska/ta bort den närståendes beroende
  • Locka närstående till behandling/hjälp

Vi träffas i en lite grupp 10 gånger med start den 8 februari klockan 16.00-18.00.

Platsen är Viktoriagatan 2, Glasburen, ingång mittemot Viktoriasjön.

Anmälan senast 31 januari till Annika Kron 0511-326 96

Kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och en smörgås.

Varmt välkommen!

Här kan du läsa mer om Anhörigstöd

Denna sida uppdaterades