< >


Personuppgifter på skara.se

Vid lunchtid måndagen den 26 september fick kommunen kännedom om att personuppgifter som ryms inom sekretesslagstiftningen låg publicerade på skara.se. Uppgifterna låg publicerade i drygt en timma innan de avpublicerades.

- Vi arbetar dagligen med att hantera personuppgifter och för att skydda uppgifter som ska skyddas. Det är förmodligen en rutin som brustit och vi har begärt ut statistik från den aktuella sidan under den tidpunkt som uppgifterna låg publicerade. Då kan vi få en uppfattning om den eventuella spridningen, säger kansli- och kontaktcenterchef Nadja Wahlborg.

Incidenten kommer att anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Denna sida uppdaterades