Foto: Melker Dahlstrand, MSB

< >


Krisberedskapsveckan 2022

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs vecka 39 genom MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Årets tema för Krisberedskapsveckan är mat vid kris och krig.

Därför är mat årets tema

Det finns flera anledningar till att MSB väljer att fokusera på mat under årets krisberedskapsvecka:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap.
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar.
  • Människor tar gärna till sig tips om matvaror och vad som är bra att ha i en ”krislåda”.
  • Att grannar har hjälpts åt med matinköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser.
  • Att få samlas kring måltider är extra uppskattat just nu efter långvarig fysisk distans.

Så deltar Skara kommun i krisberedskapsveckan

Skara kommun deltar i kampanjen genom att informera, dela kampanjen och tipsa här på skara.se och i sociala medier.

Du är en del av Sveriges beredskap

När du handlar åt en granne, upptäcker falska nyheter eller odlar grönsaker på innergården, så stärker du faktiskt hela Sveriges motståndskraft. Så som vi har hjälpts åt under pandemin behöver vi göra vid nästa kris också.

Förbered dig. Engagera dig. Det du gör spelar roll. Arbetet med Sveriges beredskap handlar om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Förbered dig för en kris Länk till annan webbplats.

Mer om krisberedskap

Läs mer om kommunens arbete 

Råd om hemberedskap från Krisinformation Länk till annan webbplats.

Råd från Livsmedelsverket om vilka livsmedel som är bra att ha hemma vid en kris Länk till annan webbplats.

Broschyr om kris till alla Sveriges hushåll

Det viktigaste under en kris är att ha dricksvatten, mat och värme, samt att kunna ta emot viktig information. Du kan läsa mer i broschyren "Om krisen eller kriget kommer", vilken skickades ut till alla hushåll i hela Sverige under krisberedskapsveckan 2018.

Läs broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades