< >


Klart med ny avdelningschef för förskola, grundskola, Stureplan och elevhälsa

Sofia Pettersson blir avdelningschef med ansvar för förskola, grundskola samt den sammanslagna enheten Stureplan och elevhälsan på barn och utbildning. Den nya avdelningen är ett led i arbetet med den organisationsutveckling som pågår inom förvaltningen.

Sofia har under våren varit förordnad som biträdande förvaltningschef tillsammans med sitt uppdrag som enhetschef för Stureplan. Den biträdande förvaltningschefsrollen kommer avvecklas och ersättas av två avdelningschefer. Sofia är nu klar som chef för den ena avdelningen. Det återstår att fullfölja utredningen av den andra: avdelningen för gymnasiet och vuxenutbildning.

Avdelningschefstjänsten har utlysts internt för att inte orsaka övertalighet och efter bedömningen att det finns flera rekryterbara kandidater i rektorsgruppen och eventuellt även inom andra förvaltningar.

Valet föll på Sofia som har en gedigen och bred erfarenhet från olika skolformer.
- Sofia är en robust, relationsorienterad person som håller i riktningen och involverar andra i arbetet – såväl i löpande arbete som utvecklingsarbete, säger förvaltningschef Elin Liljebäck Nilsson.

De fackliga organisationerna var ense med arbetsgivarens förslag och Elin fortsätter:
- Att vi möjliggör interna karriärvägar känns bra. Det är ett steg att gå från enhetschef till avdelningschef och därigenom bli chef över andra chefer. Men vi har en fantastisk förvaltning med många kloka, erfarna och samskapande chefer och medarbetare så vi kommer fortsätta att möjliggöra varandra!

- Det känns spännande och motiverande att fortsätta arbetet som vi påbörjat med att vara och bli skolkommun i framkant. Jag vill att vi ska tillvara alla de fina styrkor som finns i våra verksamheter och i Skara kommun, Det ska bli kul att få stötta rektorer och enhetschefer och tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och unga i Skara, säger Sofia

Nästa steg i organisationsutvecklingen är att Stureplan och elevhälsan kommer läggas samman till en enhet. Rekryteringen av enhetschef kommer starta inom kort. Sofia kommer leda Stureplan till årsskiftet då ny enhetschef förväntas vara på plats.

Denna sida uppdaterades