< >


Information om en händelse på Katedralskolan

2022-08-24 15.00

Skara kommun bjuder in till pressträff. Medverkande på pressträffen är representanter från skolan och polis. Media är på plats.

Polisen tar över ärendet och den fortsatta utredningen. 

Skolan fortsätter arbetet med att ta hand om elever och personal. 

2022-08-24 13.27

Polisens ord om händelsen:

Rektorn på Katedralskolan ringer och uppger att det ligger en film ute på sociala medier om en förestående skolskjutning.

Personerna i filmen säger att det ska ske en skolskjutning och det syns även vapen. Polisen agerar snabbt och fyra ungdomar mellan 15 och 19 år hämtas till förhör och två vapen tas i beslag. De misstänks för vapenbrott och olaga hot mot grupp. Vapnen på filmen visar sig vara soft air guns.

Katedralskolan tillägger:

– Poliser på plats understryker att det inte finns något hot riktat mot Katedralskolan. För att lugna elever som kan sett filmen i sociala medier finns polisen på plats under eftermiddagen som en trygghetsskapande åtgärd, säger Patrik Olofsson.

2022-08-24 12.30

Under onsdagsmorgonen fick personal på Katedralskolan indikationer, via sociala medier, om en potentiellt allvarlig händelse. I det som kom till skolans kännedom kan elever från skolan varit inblandade. Rektor larmade polisen som omgående var på plats.

På Katedralskolan är studiero och trygghet våra ledord och något vi alltid ska jobba utifrån. Det rådiga ingripandet ledde till att personalen på skolan fick kännedom om händelsen och man kunde tillsammans med polisen hantera det inträffade.

– Ledningen på barn- och utbildning ser allvarligt på det inträffade. Det snabba agerandet gjorde att vi tillsammans med polisen fick kontroll på det som kunde blivit en allvarlig händelse, säger Elin Liljebäck Nilsson, förvaltningschef på barn och utbildning.

Nu arbetar rektorer tillsammans med förvaltningsledningen för att möta frågor och eventuell oro från elever och personal.

– Elever på Katedralskolan erbjuds ett ökat stöd från elevhälsan och dessutom kommer det finnas poliser på plats i veckan. Detta för att lugna den oro som kan uppkommit och för att Katedralskolan alltid ska upplevas som en trygg plats att vistas på, säger Patrik Olofsson, rektor på Katedralskolan.

Har du några frågor?

Kontakt
Rektor Patrik Olofsson
Telefonnummer 0511-323 51

Denna sida uppdaterades