Genrebild.

< >


Skara kommun anmäler personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten

Kommunen har fått kännedom om att skolelevers uppgifter är möjliga att söka ut som inloggad publicist på kommunens intranät. Det handlar om ett internt system där publicister har möjlighet att söka ut elevers namn, användar-id, klasstillhörighet samt e-postadresser. Det gäller elever från förskoleklass till och med gymnasie- och vuxenutbildning.

Det interna systemet har ingen koppling till ordinarie system som behövs för att administrera uppgifter om elever i verksamheterna. Med anledning av detta och det faktum att det också gäller omyndiga personer, bedömer Skara kommun att det är en personuppgiftsincident. Sådana incidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Kommunen skickar in sin anmälan till IMY under fredagen den 6 maj.

Totalt är det 57 anställda inom Skara kommun som potentiellt haft möjlighet att göra sökningar bland personuppgifterna via det interna webbpubliceringssystemet.

– Vår anmälan till IMY är ett steg men vi måste också säkerställa att det inte händer igen. Kommunen kommer nu tillsammans med Göliska IT och andra berörda kommuner se över så att vi följer lagkraven, säger kommunikationsstrateg Edith Rudström.

Kan röra sig om flera system

Kommunalförbundet Göliska IT sköter driften för kommunens webbpubliceringssystem. Kommunalförbundet utreder om det finns fler system som är berörda av samma incident. Under de senaste åren har kraven kontinuerligt skärpts kring användaruppgifter och personlig integritet utifrån dataskyddsförordningen, spårbarhet och lagring. När systemet för webbpublicering installerades för 20 år sedan var kraven helt andra än idag och uppgifterna som nu upptäcks vara nåbara har funnits på samma sätt sedan installation och när systemet togs i bruk.

– Vi behöver nu tillsammans med våra kunder nu se över vilka eventuellt ytterligare system som är påverkade av ett liknande upplägg med koppling till denna typ av katalog. Vi behöver säkerställa att vi täpper till denna möjlighet att söka ut personer på detta sätt, säger Anders Thörn, VD för Göliska IT.

Systemet i fråga har även möjlighet att exponera samtliga nuvarande anställda samt tidigare anställda inom Skara kommun, men för denna grupp görs inte bedömningen att det handlar om en personuppgiftsincident.

Läs pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades