< >


Mötesplatser i samverkan

Den första april hade Mötesplatser konferens på Jula stadshotell om hur man kan förebygga den ofrivilliga ensamheten i Skara. Med på konferensen var ett flertal aktörer från kommunens sida, ideella organisationer, kyrkan och privata verksamheter.

Mötesplatser i samverkan har som syfte att öka den sociala sammanhållningen och minska den ofrivilliga ensamheten i Skara. På agendan för dagen stod frågan om hur man gemensamt ska kunna nå ut till den enskilda Skaramedborgaren? Bland annat så berättade Amira Janin, utvecklingsledare på Centrumbostäder, om sitt arbete på Kaplan och om hur de når ut till sina hyresgäster.

”Vi bygger upp en mötesplats för alla våra hyresgäster och vi gör det tillsammans med dem för att skapa goda förutsättningar för våra bostadsområden” säger Amira Janin.

Sedan 2017 har samarbetet med att kartlägga olika mötesplatser och få dem att samverka pågått. Som en direkt konsekvens av detta har mötesplatserna vuxit och ett stort intresse finns för att samverka kring frågan mötesplatser för alla. Bakgrunden till att samarbetet har inletts är den allt växande psykiska ohälsan och den ofrivilliga ensamheten i samhället idag. Arbetet sker som en del av en nationell satsning från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för att förbättra det psykiska måendet i vårt avlånga land. En satsning där det är människans behov som styr och som står i fokus i arbetet för att förebygga just psykisk ohälsa.

Samlad positiv bild

Under konferensen uttrycktes en samlad positiv bild av Skara från de olika mötesplatsernas perspektiv och mångfald och inkludering stod i fokus. Antalet mötesplatser har under åren vuxit och ett stort intresse finns för att samverka kring frågan om hur man skapar mötesplatser som är tillgängliga för alla.

Mötesplatserna själva vill visa på de olika möjligheter som finns i Skara kommun och ge alla invånare möjligheter att må bättre. Representerade under konferensen fanns bland annat Planeten, Skara United, biblioteket, Sockerbagaren Veterinärmuseet, AA, Medborgarskolan, Centrumbostäder, Kontaktcenter, olika öppna mötesplatser i kommunen, Skara SPF och PRO. Mötesledare var Annika Kron och Solveig Svantesson.

Vill du engagera dig

Känner du att du har ett behov av att få kontakt med någon av organisationerna som samverkar kring mötesplatser? Eller har du kanske ett företag eller en förening som vill samverka kring mötesplatser i Skara kontakta:

Annika Kron på telefon 0511-326 96 eller

Solveig Svantesson på telefon 0511-326 94

Läs mer här

Mötesplatser i samverkan

Denna sida uppdaterades