< >


Information till elever på gymnasiet

Välkommen till en ny termin!

Den välbehövliga julledigheten är över och nu är vi på väg tillbaka till vardag och rutiner.

I slutet av december och början av det nya året har vi tyvärr återigen sett en ökad smittspridning i samhället. Vi behöver påminna varandra om att pandemin inte är över. Därför är det otroligt viktigt att vi alla fortsätter att ta ansvar för att minska smittspridningen.

Vi arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i skrivandets stund gäller närundervisning på plats i skolorna. Vi rättar oss efter rådande läge och har kontinuerlig kontakt med regionens smittskydd och andra samhällsaktörer. Vi följer med uppmärksamhet läget inom våra verksamheter, arbetar förebyggande och anpassar oss efter omständigheterna.

Vi välkomnar dig som är frisk till skolan men kom ihåg att stanna hemma om någon du bor med har bekräftad covid-19. Då behöver också du testa dig även om du inte har symtom. Det gäller även om du är vaccinerad.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ Länk till annan webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/ Länk till annan webbplats.

Låt oss också påminna varandra om att hålla avstånd (minst två meter) och hålla i rutinerna om god handhygien.

Återigen, tack för att du fortsätter att ta ansvar för att minska spridningen av covid-19.
Tillsammans bromsar vi smittan!

Elin Liljebäck Nilsson
Tillförordnad Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

Denna sida uppdaterades