< >

2015-02-04

Viktoriaskolan - namnet på Skaras nya högstadieskola

Ett steg närmare den nya högstadieskolan i Skara är nu taget, efter att kommunstyrelsen idag fattat beslut om namnet Viktoriaskolan. Namnet, som har en tydlig Skaraprägel, stöds av hela styrgruppen för skolprojektet som nu kan lämna arbetsnamnet ny 7-9skola.

Projektet med den nya skolan har länge varit en het fråga i Skara kommun. Det har handlat om huruvida en ny skola ska byggas eller inte, om vad den har fått kosta och så vidare. Projektet är nu fastställt och byggstarten finns inom en nära framtid. Därför känner skolprojektets styrgrupp att det nu är en naturlig tidpunkt att tillkännage namnet, som alltså blir Viktoriaskolan.

- Efter många års politisk konflikt är det mycket skönt, och en stor glädje, att kunna enas om ett namn för den nya högstadieskolan, säger Fredrik Nordström, kommunstyrelsens ordförande.

Tydlig koppling till Skara

Namnet Viktoria har en tydlig koppling till platsen där skolan kommer att uppföras, med såväl Viktoriasjön som Viktoriagården som närmaste grannar. Namnet Viktoria härstammar från sent 1800-tal då lektor Gustaf Viktor Hofling anlade Viktoriasjön.

-Det är viktigt att Skaras nya högstadieskola får en egen identitet från början. Då är ett nytt namn naturligt. Detta namn ska signalera skolans geografiska hemvist, vara lätt att skriva och uttala plus ge positiv signal. Därför känns Viktoriaskolan helt rätt, tycker Elisabet Stålarm, oppositionsråd.

Kontakt

Fredrik Nordström, kommunalråd 
070-270 74 32, fredrik.nordstrom@skara.se

Denna sida uppdaterades 2016-04-05

Dela: