< >


Nytt tänk höjer personliga assistenter

Omsorgen fortsätter att satsa på sin personal. Allt för att vara en arbetsplats med hög kompetens och leverera god och säker vård till kommunens invånare.

– Utbildningssatsningen handlar om att ge anställda som saknar undersköterskeutbildning möjlighet till att få utbildningen via arbetsgivaren, säger Ulrika Myhr enhetschef personlig assistans.

Med åren har kraven för att få personlig assistans förändrats. Detta betyder att de som blir beviljade insatsen ofta har mer omfattande behov av vård och stöd

– Biståndsbedömningen av personlig assistans har förändrats över tid. Detta ställer högre krav på vår personal och deras kompetens. Idag är arbetsuppgifterna mer komplexa än innan, vilket gör att vi måste kompetensutveckla personalen för att de ska känna sig trygga i de arbetsuppgifter som ges och leverera en så bra omsorg om möjligt till våra invånare, fortsätter Ulrika.

Nya innovativa vägar

Behovet av vård- och omsorgspersonal är stort i Sverige, och Skara är inget undantag. Man behöver hitta nya innovativa vägar för att möta framtidens utmaningar.

– Vi vill ta till vara på den vilja och kompetens som finns inom kommunen och i våra arbetsgrupper. Så istället för att bara rekrytera personer med ”rätt” utbildning vill vi ge vår personal möjlighet att kompetensutveckla och vidareutbilda sig, säger Ulrika.

Vi tryggar de vi är till för

Idag är det totalt 19 personer som går utbildningen, varav tre personer från gruppbostäder. Utbildningen är digital och är anpassad efter personer som redan arbetar inom området. Majoriteten av utbildningen läser deltagarna på sin fritid men vissa delar sker på arbetstid. Utbildningstiden är flexibel och deltagarna väljer själva hur snabbt de kan/vill slutföra utbildningen, men generellt tar det mellan 7-12 månader.

– Såklart vill vi vara en arbetsplats med hög kompetens i arbetsgrupperna och en arbetsgivare som möjliggör för vidareutbildning. Men även att de vi är till för ska känna sig trygga i att vi har utbildad och kunnig personal, säger Ulrika.

Äntligen på gång

Fredrik Thräff och Pernilla Karlsson är anställda som personliga assistenter och har nu påbörjat utbildningen.

– Det känns jättebra att det är på gång. Vi har sett ett behov och efterfrågat denna typ av satsning och nu är det äntligen dags, säger Fredrik.

Utbildningen kommer ge deltagarna de kunskaper som krävs för att vara flexibla i de utmaningar som väntar och trygga dem i deras yrkesroller.

– Superkul att Skara kommun satsar på oss och ger oss denna möjlighet, säger Pernilla Karlsson.

Denna sida uppdaterades