< >


Storsatsning på Marte Meo sätter brukaren i fokus

Marte Meo-metoden har använts inom skola och socialtjänst under många år men den breda satsning som Skara kommun nu gör inom LSS-boenden är unik i Sverige.

Under en treårsperiod har femtio medarbetare inom LSS utbildats i metoden, som handlar om att se och bekräfta brukare och träna deras förmåga att kommunicera sina behov i vardagen.

- Det är ett uppdrag från politiken som i grunden kan handla om brukarens rätt till kommunikation. Marte Meo är helt enkelt ett förhållningssätt som sätter brukaren i fokus, säger enhetschef Jessica Persson.

För att få ännu större effekt i arbetet kommer även en lightversion av kursen att erbjudas Omsorgförvaltningens medarbetare inom barn och unga, dagverksamhet och boendestöd.

Denna sida uppdaterades