Rondellen byggs till vänster på området. Klicka på kartan för större bild.

< >


Cirkulationsplats byggs i Sörskogen

Onsdagen den 20 oktober påbörjas bygget av en ny cirkulationsplats (rondell) vid Sörskogen.Trafiken i området hänvisas till en infart längre söderut.

Med den nya cirkulationsplatsen blir det ett bättre flöde på trafiken och säkrare för oskyddade trafikanter att ta sig fram. Den utgör samtidigt en ny entré till bostadsområdet som växer fram i norra delen av Sörskogen.

Cirkulationsplatsen byggs innanför infarten från gamla Falköpingsvägen.  Arbetet kommer att ta fyra veckor och under den tiden hänvisas trafiken till infarten som ligger lite längre söderut. Vi ber om överseende för störningar under byggtiden.

Ett bostadsområde för alla växer fram

Denna sida uppdaterades