< >


Tillstånd för övervakning beviljat

I mitten av juni skickade kommunen in en ansökan till Integritetskyddsmyndigheten (IMY) om att få tillstånd att sätta upp kameraövervakning vid stationsområdet i Skara. Nu har kommunen fått sin ansökan beviljad.

Stationsområdet är sedan tidigare ett område där kommunen vill öka den upplevda tryggheten. Kameraövervakningen är tänkt att förebygga och förhindra störande av ordning och stärka den upplevda tryggheten.

Nu går arbetet in i nästa fas, som blir att upphandla övervakningsutrustningen.

- Vi inleder dialog med upphandlingsenheten nu och har ännu ingen tidplan för när det arbetet kan vara i hamn. Vi hoppas att det löper på smidigt. Parallellt jobbar vi med andra trygghetsskapande åtgärder, säger säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin.

Kamerorna är ett komplement till allt annat arbete som kommunen gör, så som Purple flag, Effektiv samordning för trygghet och Brottsförebyggande rådet.

- Alla ska vara, och känna sig, trygga i Skara. Det pågår hela tiden ett arbete med att lyssna in hur vi kan stärka allas känsla av trygghet och en dialog med alla som samverkar kring en säker och attraktiv gemensam miljö. Kameror har länge varit ett starkt önskemål från medborgare i Skara och jag är tacksam över att vi nu kan ta nästa steg i den frågan. Samtidigt ser jag fram emot att fortsätta jobba med föreningar, polis, näringsliv och invånare för att utveckla alla andra insatser kring ett tryggt och livfullt samhälle, säger kommunalråd (M) Ylva Pettersson.

Denna sida uppdaterades