< >


Ny e-tjänst för beställning av nybyggnadskartor

Nu finns en ny e-tjänst där du beställer nybyggnadskartor digitalt med din e-legitimation.

Nybyggnadskartor används nästan uteslutande som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnation. Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver beror på vad du planerar att göra och var din fastighet är belägen. Det finns mer information på vår hemsida under rubriken Kartor/Nybyggnadskartor Länk till annan webbplats..

E-tjänst

E-tjänst för nybyggnadskartor Länk till annan webbplats.

Kontakta oss gärna!

Kontakta gärna våra bygglovshandläggare för rådgivning kring vilken karta just du behöver.

Boka en telefontid Länk till annan webbplats.

Maila

Kontaktuppgifter och telefontider till bygglovsenheten

Måndag, onsdag, fredag: 09.00-11.00

Tisdag, torsdag:             13.00-15.00

Bygglovsingenjör, Ameer Naggar         telefon 0511-321 59

Bygglovsingenjör, Erik Hult                 telefon 0511-325 83

Bygglovsingenjör, Mikael Peterson       telefon 0511-320 62

Bygglovskoordinator, Ulla Wikström     telefon 0511-320 36
– för frågor om e-tjänsten

Denna sida uppdaterades