< >


11,3 miljoner extra till skola, vård och omsorg

Skara kommun kraftsamlar för att stärka upp där det i dagsläget behövs som mest. Nu förstärker kommunfullmäktige med extra pengar till både omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att ge verksamheterna möjligheter att ta ytterligare steg i utvecklingen.

- Allt fler äldre Skarabor efterfrågar socialtjänstens insatser, likaväl har vi många familjer och individer som behöver stöd för att kunna få ett så normalt liv som möjligt, och därför är det bra att omsorgsnämnden får ett rejält ekonomiskt tillskott för att kunna möta behovet, säger Gunilla Druve Jansson ordförande i omsorgsnämnden.

En förstärkt omsorg

Sju miljoner kronor av tillskottet kommer att gå till omsorgen som främst kommer använda medlen till att stärka upp försörjningsstödet. Arbetet med att få försörjningsstödet inom budget är komplext, långsiktigt och berör fler instanser än verksamheter inom kommunen, exempelvis Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

– Vi eftersträvar alltid ett långsiktigt arbete och att besparingar inom verksamheten ska vara där de hör hemma. Tillskottet underlättar oerhört mycket för oss och innebär att vi kan arbeta där det behövs och inte behöver belägga andra delar inom omsorgen med besparingar för att hålla budget, säger Pernilla Magnusson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen.

Den extra budgetdelningen ger omsorgen möjlighet att fortsätta jobba strategiskt, långsiktigt och i samverkan med andra aktörer för att få försörjningsstödet inom budget.

– ­Men fortsättning följer att hantera nämndens ekonomi för att resurserna ska räcka till så mycket som möjligt och ibland kommer det krävas prioriteringar, samtidigt som vi ska göra våra invånare nöjda med det vi är satta att göra och vi har ett ansvar att följa regler och lagar, fortsätter Gunilla.

Tillsammans för Skaras elever

Även Barn- och utbildning får förstärkning i budgeten. Dryga 4 miljoner kronor får förvaltningen till att stärka upp och säkerställa den garanterade undervisningen som kommunens elever har rätt till.

– Det känns riktigt bra att ingen del av barn- och utbildningsförvaltningen behöver gå in i 2022 med mindre tilldelning än tidigare, utan nu finns det utrymme att börja bygga och utveckla igen. Allt är inte heller öronmärkt, utan kommer användas på det sätt som förvaltningen ser bäst. Det är också en viktig aspekt, att ge förvaltningen handlingsutrymme att utvecklas, säger, Lotta Grönlund Plöen ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Den extra budgetdelningen kommer gå till att stärka upp elevernas undervisning och fortsätta arbetet med att utveckla de verksamheter som berörts under pandemin. Förvaltningen kommer även att använda det extra tillskottet till att uppmärksamma och arbeta med elevers mående utifrån den distansundervisning som pågått under pandemin.

– Distansundervisningen har inneburit att de inte haft möjlighet till relationell kontakt med sina lärare då framförallt inom högstadiet och gymnasiet. Det personliga mötet mellan elever och lärare kommer aldrig att kunna ersättas via de digitala forumen även om vi sett att stora delar fungerat väldigt väl i utvärderingar, säger Ulrika Kragner biträdande förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen

Det blir mer pengar till skola, vård och omsorg redan i år. Kommunfullmäktige antog förslaget som innebär en förstärkning på drygt 11 miljoner kronor.

 

Kontakt

Pernilla Magnusson
Förvaltningschef
Omsorgsförvaltningen
Tel direkt 0511 - 32353

Ulrika Kragner
Biträdande Förvaltningschef
Barn och utbildningsförvaltningen
Tel direkt 0511-322 98

Denna sida uppdaterades