Susanne Lindström Banjac har snart gått en termin av sin utbildning till undersköterska

< >


Nu lyfter äldreomsorgen

Efter en blygsam start förra året satsar nu Skara i år stort på kompetensutbildning på betald arbetstid. Ett tjugotal medarbetare inom vård och omsorg får i år, tack vare den statliga satsningen, nu gå äldreomsorgslyftet.

Det handlar om att den som idag är vårdbiträde kan få gå en utbildning till undersköterska. Den som är undersköterska har möjlighet att utbilda sig till specialistsundersköterska inom demens eller till specialistsundersköterska inom välfärdsteknologi. Några har redan startat, men de flesta kör igång i höst. Utbildningarna sker i regi av vuxenutbildningen i Skara och Yrkeshögskolan i Skövde.

Under året har anställda fått ansöka till utbildningsplatserna.

-Det har varit ett hårt tryck bland omsorgens medarbetare och många har visat intresse och sökt, vilket är jätteroligt, säger Petra Vedebrand, vård- och omsorgschef inom Skara kommun.

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen i alla landets kommuner. Potten ligger på ungefär 3,4 miljarder och Skara har beviljats 6,9 miljoner under 2021.

-Vården och omsorgen av äldre står inför stora rekryteringsutmaningar utifrån att de äldre personers behov av vård och omsorg kommer öka kraftigt de kommande åren. Vi behöver vård- och omsorgspersonal med utbildning och specialistkompetens för att kunna tillgodose en god omvårdnad. Det här är ett steg i rätt riktning, och vi välkomnar satsningen, fortsätter Petra.

Den som går utbildningen gör det på halvtid och jobbar övrig tid. Utöver betald utbildningstid ingår även litteraturbidrag. Utbildningarna är olika långa och sträcker sig mellan tre och fyra terminer, och just nu pågår rekrytering av vårdbiträden och undersköterskor som genom långtidsvikariat ska täcka upp för den tid de som studerar är borta.

Susannes första termin

Susanne Lindström Banjac är vårdbiträde på Viktoriagården och är en av de som redan nu under våren påbörjat sin utbildning till undersköterska.

Varför sökte du till utbildningen?

- Jag har jobbat i över trettio år vården, som vårdbiträde, men har ingen formell utbildning. När denna möjlighet dök upp kändes det självklart att hoppa på tåget och passa på. Jag tycker att det är bra att staten gör det här. Det är nog många som går och jobbar utan utbildning.

Hur har den första terminen varit?

- Det är jättekul att läsa. Mycket känner jag igen eftersom jag har jobbat så länge. Självklart lär jag mig nytt också - till vardags går jag ju inte omkring och funderar på vilka omvårdsteorier som ligger till grund för hur vi jobbar. Så det blir fördjupning och detaljer i det vi redan gör.

Hur tror du att arbetet för dig kommer att förändras när du är klar?

- Det kommer inte att förändras så mycket i praktiken. Jag gör det mesta som en undersköterska gör idag. Men det är bra med en utbildning och jag hoppas att det märks på lönen också.

Denna sida uppdaterades