< >


Risk för vattenbrist för dig som har egen brunn

Just nu är det mycket låga grund- och vattennivåer och i samband med detta är det viktigt för allmänheten att hålla sig uppdaterad och, om situationen kräver, medverka till att spara vatten. Genom att sprida information om vattensituationen kan olika samhällsaktörer bidra till en ökad beredskap inför en eventuell vattenbrist.

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU (Sveriges geologiska undersökning) och SMHI. Kartor och information om lågflöden från SMHI uppdateras varje måndag. Kartor och information om grundvatten från SGU uppdateras måndagar efter den 25:e. 

SMHI information om risk för vattenbristlänk till annan webbplats

Viktig information till dig med egen brunn

När brunnen sinar

Risk för vattenbrist - tips om hur du sparar på vattnet

Grundvatten - förutsättningar i Skara kommun

Kontakt

Peter Johansson
Miljö-och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0511-321 63

Denna sida uppdaterades

Dela: