< >


Franskstuderande elever från Katedralskolan i universitetsstudie

Under senaste veckorna har eleverna som studerar franska på alla fem nivåerna på Katedralskolan deltagit i en studie som utförs av Göteborgs Universitet. Christina Lindkvist, professor i franska samlar just nu in data för att studera hur svenska skolelever lär sig just franska, denna gång med fokus på vokabulär.

Eleverna har fått ett dokument där det finns ett stort antal ord, både med riktiga franska ord men också ett antal ord som är konstruerade och alltså inte betyder något på franska men är uppbyggda på liknande vis. Forskningens syfte är framför allt är se på hur eleverna lär sig och vad de kan utifrån hur de svarar, fokuset är inte på just elevernas kunskapsinhämtning. Resultatet kan sen ligga till grund för utveckling av språkinlärning i skolor på alla nivåer, av läromedel, fortbildning etc.

På Katedralskolan tycker man det är ett bra sätt att både bidra och utbyta kunskap.

- Eleverna får bidra med sina kunskaper inom franska samt får en länk till universitets- och forskningsvärlden inför framtiden säger Anna Svensson, språklärare på Katedralskolan.

Katedralskolan i Skara fick erbjudande att delta efter att ha haft Christina på digitalt besök då hon föreläste för elever i spanska, tyska och franska via Teams tidigare under läsåret i projektet Låna en forskare/Forskarfredag angående just språkinlärning.

Denna sida uppdaterades

Dela: