Tre glada medarbetare från bygglovsenheten tittar på en karta utomhus.

Bäst resultat får kommunens bygglovshantering

< >


Kundnöjdheten stabil hos företagen

Sveriges kommuners och regioner (SKR) gör årligen en servicemätning av myndighetsutövningen bland Sveriges kommuner. Skara har genom åren legat högt och i den senaste mätningen för 2020 hamnar Skara på kundnöjdhetsindex för 2020 på 75 (2019: 76). Det innebär att Skara rankas på plats 85 i det totala omdömet i Sverige.

Syftet med Insikt, som undersökningen heter, är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Mätningen baseras på en enkät som skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Svarsprocenten under 2020 var 46%. Av Sveriges 290 kommuner har 193 valt att delta i den senaste undersökningen.

- Mätningen Insikt är ett av de redskap vi använder för att arbeta med de ständiga förbättringar som krävs för att kommunen ska kunna möta företagens behov på bästa sätt. Sedan förra mätningen har vi arbetat mycket att förbättra tillgängligheten genom digitala checklistor och nya e-tjänster. Kommunen ligger fortsatt högt på bemötande med ett index på 80 inom samtliga områden vilket är oerhört positivt, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Sex myndighetsområden ingår i undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

NKI-gradering
80 eller högre: Mycket högt
70 till 80: Högt
62 till 69: Godkänt
50 till 61: Lågt
50 eller lägre: Mycket lågt

Mycket högt omdöme för bygglov
Bäst resultat får kommunens bygglovshantering med ett kundnöjdhetsindex på 82 vilket bedöms som mycket högt och ger Skara en rankning på plats 11 totalt i hela Sverige och plats 2 i Västra Götaland. Här ökar man på samtliga bedömningspunkter.

- Fantastiskt roligt! Det handlar i mångt och mycket om inställningen att vilja hjälpa till och hitta lösningar istället för problem. Det tycker jag att vi är bra på. Vi har kommit långt men har fortfarande mycket kvar att utveckla, säger Jon-Erik Notäng, bygglovschef.

Miljö- och hälsoskydd har ökat till 68 (2019: 66) medans Livsmedelskontroll ligger kvar på höga 82 som tidigare. Serveringstillstånd saknas i mätningen då underlaget var för litet under 2020. Brandskydd får omdömet 75 (2018: 86) och Markupplåtelse 68 (2018: 78) är de omdömen som sjunker i mätningen. På de områden saknas underlag för 2019, men jämförelsen görs då med 2018.

Nästa steg är att analysera resultatet djupare och se vad de öppna svaren kan bidra med. Undersökningen är en av flera som görs för att ta pulsen på företagsklimatet. Kommunen jobbar kontinuerligt på såväl lokal som regional nivå med näringslivsfrågor och upplevelsen av en god myndighetsutövning.

- Våra verksamheter ger hög och jämn service, jag vill detta unika år tacka alla medarbetare särskilt för detta. Det viktiga arbetet med att bli ännu bättre pågår, och jag ser framemot analysen av resultatet, och den dialog med näringslivet som är nyckeln till att Skara fortsätter med positiv utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Petterson.

Kontaktperson
Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg
Telefon 0511-320 06

Denna sida uppdaterades

Dela: