< >


Dags att söka till sommarens feriepraktik i Skara

På skärtorsdag öppnar ansökan till årets feriepraktik i Skara kommun. Mellan 1- 15 april kan ungdomar födda 2004 - 2005 och folkbordförda i Skara kommun söka till kommunens feriepraktik. Skaras ungdomar kan genom tre veckors feriepraktik få testa på arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet.

Feriepraktik är för många ungdomar den första kontakten med arbetslivet och en möjlighet att testa på ett yrke och tjänar egna pengar. Det är också ett sätt för kommunen att visa upp sina verksamheter och visa på den bredd på arbetsuppgifter som finns i en kommun. I år kan kommunen bland annat erbjuda feriepraktikplatser inom: barnomsorg, kök- och caféverksamhet, kultur, besöksnäring och vaktmästeri. En ytterligare feriepraktikplats är tjänsten som Ung kommunutvecklare. För andra året i rad erbjuds ungdomar bli en del av aktuellt utvecklingsarbete i kommunen inom bland annat demokrati, trygghetsfrågor och arbetsmarknad.

- Vi värnar om ungas tankar och idéer och ser fram emot att inkludera dom i vårt pågående arbete. Vi vill väcka ungdomars intresse för att utveckla Skara kommun både idag och i framtiden, säger Emelie Bergsten, utvecklingsledare inom arbetsmarknadsfrågor på Skara kommun.

I år erbjuder Skara kommun ännu fler platser som Ung kommunutvecklare. Ungdomarna kommer få lära sig mer om kommunalt utvecklingsarbete och även konkret få bidra till aktuella uppdrag.

- Att få ta sina första steg in på arbetsmarknaden är en viktig nyckel till att bygga ett fritt och oberoende liv. Att Skara kommun kan kombinera den möjligheten med att ge ungdomar ökad del i de demokratiska processerna är en dubbel vinst. Jag ser verkligen fram emot att få ta del av resultatet av de unga kommunutvecklarnas arbete, ett resultat som också kommer att delas med tex vårt näringsliv som kan hitta framtida kompetenser bland våra fantastiska ungdomar, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Feriepraktik är en prioriterad fråga i Skara kommun, både för att ge ungdomar en första erfarenhet av arbetslivet och samtidigt upptäcka Skara kommun som arbetsgivare.

- Detta är förhoppningsvis våra framtida medarbetare som kommer till oss i sommar. Vi ser verkligen fram emot att visa upp våra verksamheter och låta ungdomarna få viktig och inspirerande arbetslivserfarenhet i sommar hos oss, säger Carolina Esping tf kommundirektör på Skara kommun.

Den pågående pandemin har påverkat förutsättningarna för årets feriepraktik, vissa verksamheter kan tyvärr inte ta emot feriepraktikanter i år. Skara kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vid eventuella förändringar kontaktas berörda ungdomar för vidare planering. 

Läs mer om årets feriepraktikplatser och gör din ansökan>> 

Vid funderingar eller frågor får man gärna kontakta Arbetsmarknadsenheten (AME) på Skara kommun feriepraktik@skara.se.

Kontakt:
Carl Marvén - Enhetschef arbetsmarknadsenheten 
Telefon 0511-324 22

Emelie Bergsten Utvecklingsledare inom arbetsmarknad och integration
Telefon 0511-32432

Denna sida uppdaterades