< >


Vill du ställa upp för en medmänniska? Gör en insats som god man!

Det kan handla om människor med fysisk eller psykisk funktionsvariation som gör att de har svårt att sköta de dagliga göromålen som är naturliga för en annan. Kanske att betala räkningar och ansöka om bostadstillägg eller särskilt boende.
Många har hjälp från sina anhöriga men det är inte alltid deras möjligheter räcker till. Andra kanske inte har några anhöriga. Då behövs det en god man.

Både kvinnor och män kan vara god man och du behöver vara över 18 år.

Uppdraget är arvoderat och arvodets storlek bestäms av uppdragets omfattning. Du har även rätt att få kostnadsersättning för ditt uppdrag.

Uppdraget ges av Överförmyndare västra Skaraborg och är ett samarbete inom flera kommuner. Du kan läsa mer om uppdraget på Lidköpings webbplats.

Information om uppdraget och intresseanmälan Länk till annan webbplats.

Hör av dig så berättar vi mer!

Har du frågor är du välkommen att kontakta övermyndaren i Skara, Gunnar Wilsson, på e-post: Gunnar.Wilsson@skara.se

Du kan också ringa 070-561 61 63 under telefontid måndag-fredag klockan 09.00-12.00.

Denna sida uppdaterades