< >


Ung Företagsamhet i kommunens skolor

Skara kommun och Ung Företagsamhet Skaraborg (UF) har en lång gemensam historia, med en hög andel UF-företagare och engagerade lärare på Katedralskolan i ett tajt samarbete.

Varje år får skolans UF-företag pitcha sina affärsidéer för ett ”Draknäste” bestående av medarbetare inom kommunens utvecklingsenhet. Bland Katedralskolans elever syns också ofta pristagare på den regionala mässan.

Engagemanget syns även då flera så kallade Innovation Camps anordnats av företag i kommunen. Våren 2020 anordnade Skara kommun själva ett digitalt innovation camp om coronakrisen med elever från Katedralskolan.

Entreprenörer redan i grundskolan

Engagemanget inom UF återfinns också bland de yngre entreprenörerna. Inom grundskolan har UF flera läromedel där eleverna får träna sina entreprenöriella förmågor, såsom kreativitet och samarbetsförmåga, i de ordinarie skolämnena. Redan 2012 var Valleskolan, Mariebergsskolan, Källeskolan och kommunens två högstadieskolor deltagare i ett pilotprojekt där skolorna fick testa UF:s läromedel. Sedan dess har UF varit ett återkommande inslag på flera skolor.

De senaste åren har ett nytt tag kring UF på grundskolan tagits av UF och Skara kommun. UF har arbetat med att forma handlingsplaner för varje kommun i Skaraborg, däribland Skara. Samtidigt har Skara kommun inlett ett SSA-arbete (samverkan skola-arbetsliv). Genom detta arbete har alla Skaras skolor, med stöd av Sparbanken Skaraborg, fått tillgång till något av UF:s läromedel Vårt samhälle och Min framtid och ekonomi. De flesta skolor har hunnit få utbildning för sina lärare av UF och flera skolor har börjat arbetet med UF bland eleverna. Detta arbete kommer fortsätta under 2021, där tanken är att UF ska ingå som en naturlig del i grundskolans SSA-arbete och alla lärare som behöver ska få stöttning av UF.

Ardalabarnen lär sig om företagande och samhällsplanering

Ett exempel från grundskolan är Ardalaskolan som under hösten 2020 började arbeta med Vårt samhälle i årskurs 5-6. Eleverna har fått lära sig mer om privat och offentlig sektor och hur lön och skatt fungerar. De har även planerat och byggt egna samhällen och arbetat med demokrati genom övningen ”den tomma lokalen”. Eleverna har också gjort en spaning i samhället omkring sig och jämfört Ardala och Skara. Till våren planerar Ardalaskolan att fortsätta arbetet i årskurs 4.

Denna sida uppdaterades

Dela: