< >


Tillfälliga avstängningar 18-22 januari på grund av vattenläcka

Det har uppstått en vattenläcka vid Vallgatan och Afzeliigatan och därför kommer det att vara begränsad framkomlighet på dessa gator.

  • Från den 11 januari stängs Afzeliigatan av vid korsningen med Erik Järnåkers gata.
  • Från den 18 januari stängs Vallgatan av i östlig färdriktning i korsningen med Afzeliigatan. 

Avstäningarna gäller till den 22 januari. Följ de vägvisningar som kommer att sättas upp.

Se även information på Skara Energis hemsidalänk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades

Dela: