< >

2021-01-08

Information om distansundervisning på Viktoriaskolan - rättelse

Med rekommendation från Smittskydd Västra Götaland och regeringens beslut om möjligörande av distans- och fjärrundervisning för högstadieelever kommer Victoriaskolan bedriva tillfällig fjärrundervising under perioden 11-24 januari. Detta görs för att minska smittspridningen av covid-19.

Viktoriaskolans uppdrag är att i enlighet med restriktionerna ha fjärrundervisning de två första veckorna på vårterminen. Under hösten har skolan arbetat hårt med att följa restriktionerna och vi kan se att det är svårt. Viktoriaskolan är en öppen skola där vi är mycket tillsammans, alla går till exempel in genom samma dörr. Lektionerna på elevernas scheman är många, ligger tätt och ska passa ihop med varandra. Eleverna blandas i olika grupper och det är svårt att ändra enligt restriktionerna.

Det är några av de utmaningar vi haft att hantera under hösten. Nu har vi fått tydliga direktiv där dessa utmaningar har tagits med i beslutet. Vi har provat fjärrundervisning tidigare och vi vet vad vi behöver förbereda oss på.

Måndag 11 januari

När vi nu ska ställa om till fjärrundervisning behöver vi ha denna dag till att säkerställa att alla har det material som de behöver och vet vad de ska göra. Elever kommer att behöva hämta material på skolan, t.ex dator, böcker och/eller mappar. Nedan följer tider för de olika årskurserna att göra det. Vi önskar att tiderna följs så mycket som möjligt men fungerar inte tiden får man naturligtvis komma vid andra tider under dagen. Man kan också komma när som helst under timman.

  • Åk 7: 8:00-9:00
  • Åk 8: 10:00-11:00
  • Åk 9: 12:00-13:00
  • Klockan 14:00-15:00 har alla klasser mentorstid. Det innebär att eleverna kopplar upp sig och har passet tillsammans med sina mentorer.
  • Från och med tisdag 12/1 har eleverna lektioner enligt schema, digitalt.

Kost (obs rättelse!)

Under fjärrundervisningen erbjuds eleverna matpaket med dagens lunch samt sallad. Dryck och bröd ingår inte. Eleverna kan hämta matpaket på närmaste grundskola, exempelvis om bor man i Ardala går det att hämta på Ardalaskolan. Matpaketet kan hämtas mellan 11.00-13.00. För att undvika matsvinn - tänk på att det är viktigt att alltid hämta beställt matpaket.

I vår tidigare information angående beställning av kost har det tyvärr smugit sig in en felaktighet. Vi ber om ursäkt för det.

Det som gäller är följande:

För vecka 2 gäller varm mat som hämtas varje dag på vald skola mellan 11 och 13. Om ni önskar mat vecka 2, tisdag 12/1– fredag 15/1, skickar ni ett mail till ert barns mentor under måndag 11/1.

För vecka 3 finns möjlighet att beställa 5 kalla matpaket som hämtas på en och samma gång, varm mat kan inte beställas denna vecka. Beställningen behövs göras senast tisdag 12/1 kl 10:00 och görs via denna länk (bortse från att det står Katedral):

https://sjalvservice.skara.se/lunch-katedral länk till annan webbplats

Bussar

Bussarna kommer fortsätta att gå som vanligt. Skulle det ske någon förändring informerar vi om det.

Datasupport

Om det skulle bli problem med datorn på något sätt kommer skolan ha datasupport vid måndag-onsdag mellan 8.30-11.00. Det går också att skicka ett mail till vår datasupport om ni undrar något på följande adress: ikt.viktoriaskolan@edu.skara.se

Undervisning

Vissa förändringar i undervisningen och schema kommer ske:
• Halvklasserna i musik och no kommer under dessa veckor vara i helklass. Första passet är no och andra passet är musik.
• Trippelmatten kommer utgå men matematiken ligger enligt schemat.
• Elevens val utgår.

Övrigt

Under de två veckorna med fjärrundervisning kommer skolan vara öppen på så vis att elever kan komma in i lokalen om det behövs. Det kommer också att finnas minst en lärare i varje arbetslag på skolan varje dag för akuta frågor.

Elever i särskild undervisningsgrupp har det stödet utformat på samma sätt även under de här två veckorna. De elever som har särskild stödundervisning kommer att få individuell information.

Information från elevhälsan under perioden av distansundervisning

Vi i elevhälsan finns tillgängliga för er elever som tidigare. Har du som elev någon fråga eller fundering som rör din hälsa, ditt mående, din studieteknik exempelvis så är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också prata med din mentor som kan hjälpa dig att kontakta elevhälsan om det skulle behövas. Vi kan mötas digitalt eller via telefon samt på andra alternativa sätt. Ni kan kontakta oss via mail eller telefon.

Ta hand om er, lycka till med era distansstudier och välkomna att höra av er till oss:
Håkan Ademving 0511-32303
Åke Högberg 0511-32320
Helena Gustavsson 0511-32319
Maria Kronberg 0511-32731
Malin Fasth 0511-32241
Elin Ahlin 0511-32295

Grundsärskolan

All undervisning på grundsärskolan kommer att ske på plats enligt ordinarie schema.

Övrigt

Viktoriskolans skolledning och personal kommer att göra sitt yttersta för att eleverna ska få distansutbildning av bästa kvalitet.

Uppdaterad information om ärendet kommer att läggas ut löpande.

Har du frågor och funderingar – kontakta i första hand mentor.

Vänliga hälsningar,

Skolledningen på Viktoriaskolan

Denna sida uppdaterades 2021-01-12

Dela: