< >


Vaccinationen mot covid-19 startar idag

Skara kommun förbereder just nu det sista för att under eftermiddagen kunna påbörja vaccineringen mot covid-19. Ardala gården och Malmgården är först ut med att vaccinera de som bor där.

– Vi kommer vaccinera på våra särskilda boenden under vecka 53-3. Vi vill fortsätta vaccinera de som har hemvård under vecka 3, men allt beror på när vi får leveranser av vaccinet, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Anette Svensson Nordlander.

Leveranserna till Skara har varit försenade några dagar från leverantören. Folkhälsomyndigheten prioriterar vaccination för de som bor på särskilda boenden eller har hemvård från kommunen. I den andra prioriteringsgruppen från Folkhälsomyndigheten finns medarbetare inom vård och omsorg som har patientnära arbetsuppgifter. Kommunen hoppas kunna påbörja vaccinationen av medarbetare i februari.

Besöksförbudet på särskilda boenden gäller just nu till den 12 januari, men kommunen förbereder en hemställan till Folkhälsomyndigheten om förlängning.

– Vi måste hinna ge två doser med tre veckors mellanrum till alla som bor och jobbar på våra särskilda boenden och i hemvården. Tills det är klart behöver vi fortsätta skydda de som riskerar drabbas svårt av covid-19. Men håll ut, nu skymtar hoppet, avslutar Anette.

Denna sida uppdaterades

Dela: