< >

2020-12-03

Katedralskolans undervisning i linje med regeringens rekommendationer

Regeringen meddelade under en presskonferens på torsdagen att landets gymnasieskolor rekommenderas övergå till fjärr- eller distansundervisning. Katedralskolan har sedan den 11 november redan bedrivit distansundervisning enligt de nya rekommendationerna och behöver därför inte förändra sitt arbetssätt.

I nästan en månad har Katedralskolan haft distansundervisning. Dock har de elever som utifrån individuella behov av att fysiskt vara på plats i skolan, varit välkomna in för att träffa lärare och personal. Eleverna har också vid praktiska moment, prov och övriga examinationer som inte kan genomföras på distans kommit in till skolan för att ha närundervisning. De elever som i sin utbildning har APL (Arbetsplatsförlagt lärande) genomför den som planerat. I de fall undervisningen äger rum i skolans lokaler följs de allmänna råden och riktlinjerna.

- Vi ser att den undervisning vi nu bedriver fungerar bra och håller. Vårt beslutade upplägg går hand i hand med regeringens nya direktiv och vi kan därför fortsätta på samma spår fram till den 6 januari 2021, då nya beslut måste tas i frågan. Vår förhoppning är självklart att vi efter jullovet är i ett sådant läge att vi återigen har alla våra elever på plats men det är som sagt ett beslut som ligger i framtiden, säger Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan.

Kontakt:
Petra Björk
​​Samordningsrektor Katedralskolan
​​0511-32178

Denna sida uppdaterades 2020-12-04

Dela: