< >

2020-11-19

De skärpta allmänna råden förlängs till 13 december

Med anledning av den rådande situationen med snabbt ökande samhällsspridning av Covid-19 har de skärpta allmänna råden förlängts till att gälla fram till den 13 december. Publikgränsen på maximalt 50 personer blir kvar i Västra Götaland till den 23 november i väntan på ett regeringsbeslut.

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland har beslutat om skärpta råd som gäller i hela Västra Götaland. Råden har nu förlängts fram till 13 december.

Se filmen från Västra Götlandsregionenlänk till annan webbplats

Publikgränsen på maximalt 50 personer blir kvar i Västra Götaland till den 23 november. Det beslutet fattade Länsstyrelsen i dag. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens eventuella beslut om maximalt åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Detta är de allmänna skärpta råden som vi alla behöver följa för att stoppa smittspridningen:


  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Frågor och svar om skärpta råd - VGRfokus.selänk till annan webbplats

Testning

Testkapaciteten är just nu ansträngd på grund av den ökande smittspridningen. Testning för allmänheten på eget initiativ ska nu endast ske vid symptom som är kvarstående. Var hemma, se till att inte träffa andra och vänta och se om det utvecklar sig till att du blir sjuk. Testning ska ske tidigt i sjukdomsförloppet, senast 5 dygn efter du har blivit sjuk för att underlätta smittspårning.

Vi har ett gemensamt ansvar för att nyttja testningen ansvarsfullt. Det är beteendet som bryter smittspridningen, inte själva testet.

Vaccinering

Västragötalandsregionen gör nu förberedelser för att kunna starta vaccinering av riskgrupper och vård- och omsorgspersonal i januari.

Denna sida uppdaterades 2020-11-20

Dela: