< >

2020-11-13

Kommunen inför besöksstopp på samtliga säbo efter smitta på Vallehemmet

Vallehemmet har drabbats av smittspridning av covid-19. Även personer som vistats på förskolan Fibblan har bekräftats med covid-19, som meddelats tidigare. Vi arbetar enligt gällande rutiner för att stoppa smittspridningen i samtliga verksamheter.

– Smittspridningen i samhället speglar sig nu i vår verksamhet och det är fruktansvärt för alla som drabbas. Vi gör allt vi kan för att stoppa smittspridningen och understryker vikten av att alla våra invånare och medarbetare håller sig till såväl allmänna råd som skärpta råd i regionen, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

På Vallehemmet genomförs smittspårning. Medarbetarna arbetar efter de rutiner och råd som gäller, bland annat hygienrutiner och skyddsutrustning. Alla anhöriga och medarbetare är informerade om smittan.

Beslut om besökstopp på säbo

För att ytterligare försvåra för smittan att ta sig in på kommunens andra säbo fattade ordförande i omsorgsnämnden, Gunilla Druve Jansson (C), på förmiddagen ett ordförandebeslut om att införa besöksstopp. Det innebär att det från och med fredagen den 13 november endast är medarbetare och brukare som vistas på våra särskilda boenden. Besöksstoppet gäller tillsvidare.

– Vi gör det som ett led i att skydda våra äldre. Det är inget lätt beslut, men ett beslut fyllt av omtanke om de som riskerar att drabbas värst av covid-19. Vi hoppas på anhörigas förståelse för beslutet och uppmanar till att man fortsätter hålla kontakten med sina närstående på andra sätt i denna svåra tid, säger Gunilla Druve Jansson.

Denna sida uppdaterades 2020-11-13

Dela: