< >

2020-11-10

Katedralskolan återinför distansundervisning efter samråd med regionens smittskyddsläkare

På måndagen bekräftades ett par elever med covid-19 på Katedralskolan. Utifrån denna bekräftelse har nu ett beslut tagits om att införa distansundervisning för att motverka en ökad smittspridning. Beslutet fattades under tisdagsförmiddagen av samordningsrektor Petra Björk efter samråd med smittskyddsläkaren vid Västra Götalandsregionen.

Beslut från nämnden finns sedan tidigare om att distansundervisning kan införas om behov finns, vilket nu är fallet.

Beslutet gäller från 11 november fram till 20 november och berör all verksamhet med undantag för gymnasiesärskolan och elever på APL. I särskilda fall som beslutas av rektor kan undervisning ske på skolan för vissa kursmoment och för de elever som är i behov. Distansundervisningen kan komma att förlängas.

Denna sida uppdaterades 2020-11-10

Dela: