< >


Positiva reaktioner från besökarna på Meröppet

Cirka hundra besök har gjorts under Meröppet-tid den första veckan, en siffra som väntas stiga allteftersom fler tar till sig möjligheten att kunna besöka biblioteket utanför de ordinarie bemannade öppettiderna. Besökarna har enbart gett positiv respons men biblioteket har ändå valt att arbeta med hur alla besökare ska kunna känna sig trygga.

Det har nu gått en dryg vecka sedan biblioteket i Skara smög igång med Meröppet. Meröppet innebär att man kan besöka biblioteket även när det inte finns personal på plats, till exempel på helger och kvällar.

– Intresset har varit stort, Under den här första veckan har ett sextiotal personer registrerat sig för Meröppet och många fler visat intresse för att göra det, säger IT-bibliotekarie Jenny Brenander, som varit en av projektledarna för Meröppet.

Det enda man behöver göra för att besöka biblioteket utanför ordinarie öppettider är att ordna ett lånekort om man inte redan har det, ta del av en kort informationstext och få en enkel genomgång av personalen,

– Behörigheten är alltså inget man får automatiskt och inget vi utfärdar på distans. Det har att göra med att vi vill att alla ska känna till vilka regler som gäller och ge besökaren en chans att ställa frågor. Det är ju ett utökat ansvar man som besökare väljer att ta, förklarar Jenny Brenander. 

I slutet på förra veckan fick biblioteket bifall från Datainspektionen på sin ansökan om kameratillstånd, så inom kort kommer biblioteksentrén att filmas under Meröppettid på kvällarna. Personal från vaktbolag går också en rond vid stängning för att säkerställa att allt är i sin ordning och ingen dröjer sig kvar i byggnaden.

– Detta är åtgärder vi vidtagit för att alla ska känna sig trygga i biblioteket även när det inte finns personal där, säger bibliotekssamordnare Sarah Lundén. Än så länge har gått lugnt och städat till, och vi har bara fått positiv respons från de som testat att komma hit under Meröppettid, avslutar Sara.

I en brevlåda kan man lämna synpunkter, frågor och förslag gällande Meröppet. Biblioteket tar till sig de synpunkter som kommer in och kommer kontinuerligt att arbeta med att ytterligare förbättra konceptet.

Denna sida uppdaterades

Dela: