< >

2020-10-14

Så rapporterar vi covid-19 i omsorgen

Vi lever mitt i en pandemi. Covid-19 finns i hela samhället och Skara kommun agerar som om att det alltid finns smitta, även om vi har perioder utan smitta i våra verksamheter. Vi kan inte garantera att vi är eller blir förskonade i pandemin.

Med anledning av att besöksförbudet hävdes den 1 oktober behöver vi hitta nya sätt att rapportera eventuell smitta i våra verksamheter då fler personer nu vistas i våra lokaler. Rapporterna ska vara intressanta för allmänheten, men kan inte vara på en alltför detaljerad nivå eftersom det blir utlämnande kring enskilda individers och din ev. närståendes hälsostatus. Informationen vi kan leverera är en ögonblicksbild och vi lever tillsammans i en föränderlig värld.

Vi kommer från och med nu på www.skara.se/lägesbild:

  1. Att rapportera vilka särskilda boenden (äldreboenden) som är drabbade av covid-19. Det betyder att vi räknar ett boende som drabbat oavsett vem som är smittad; det kan vara brukare på boendet, anställda eller någon som varit inne på boendet av andra anledningar.
  2. Att rapportera antal bekräftat covid-19-smittade brukare inom eget boende. Eget boende innefattar alla andra brukare som omsorgen har insatser för och som bor i egna lägenheter. Eftersom detta är en sammantaget stor grupp med geografisk spridning i hela kommunen så kan vi utan hinder av sekretess rapportera antal bekräftade brukare.

Lägesrapporteringen bygger på att informationen inte bryter sekretessen, i så fall kommer informationen inte lämnas ut.

Skara kommuns verksamheter är en del av samhället och det är en allmän smittspridning av covid-19. Kommunen kan inte vid något tillfälle garantera att smittan inte finns i våra verksamheter.

Vi hanterar sjukdomssymtom som misstänkt covid-19 och agerar enligt de rutiner och riktlinjer vi har från myndigheterna. Det betyder att vi provtar såväl brukare som anställda och genomför smittspårning och inför karantän enligt rutin.

Vad du kan göra som anhörig

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ring avdelningen för att boka besök med närstående. Kom bara om du känner dig helt symtomfri. Följ våra rutiner för besök. Prata med oss på avdelningen om du är orolig för din närståendes hälsa. Vi informerar alltid anhörig om närstående har misstänkt eller bekräftad covid-19.

Denna sida uppdaterades 2020-10-14

Dela: