< >

2020-09-30

En massa medborgardialog i nya Medborgartidningen

Just nu pågår så många olika enkäter, undersökningar och initiativ att det fyllde ett extranummer av Medborgartidningen. Tyck till du också!

Det här kan du tycka till om just nu:

  • Översiktsplanen
  • Friluftsliv i coronatider
  • Skötsel av gator och parker
  • Trygghet

Dessutom är Statistiska Centralbyråns, SCB:s, årliga undersökning utdelad till 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare.

Vi vill ha många svar!

Läs mer i Medborgartidningen 5/2020länk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-09-30

Dela: