Handsprit
< >


Information till företag som säljer handsprit i Skara kommun

För ett par dagar sedan fick ett stort antal kommuner runt om i landet in ett klagomål om felaktig märkning av förpackningar innehållande handsprit/handdesinfektion.

Detta gäller:

Det beror på produktens innehåll om den ska märkas med taktil varningsmärkning eller inte. Det finns ett faktablad om när det är krav på taktil märkning på förpackningar till konsumentprodukter.

OBS! Taktil märkning är inte undantaget med tanke på de tillfälliga undantag som finns för produktgruppen. Se sista sidan. Läs merlänk till annan webbplats

Förpackningar innehållande handsprit/handdesinfektion som saknar kännbar (taktil) märkning får INTE säljas.

Som verksamhetsutövare kan ni märka förpackningarna med rätt märkning på egen hand genom att klistra på en kännbar märkning.

Kontakta ert huvudkontor så att ni får etiketter att klistra på. Annars får ni plocka bort den handsprit/handdesinfektion som saknar märkning.

Här hittar du information och vanliga frågor och svar om desinfektionsmedel. Läs merlänk till annan webbplats  

Denna sida uppdaterades

Dela: