< >

2020-06-29

Tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Enligt en ny lag har miljö- och byggnadsnämnden ansvar för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gäller från 1 juli och berör smittspridning av Covid-19.

Den 1 juli 2020 börjar en ny lag gälla avseende tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Miljö- och byggnadsnämnden, Skara kommun, är ansvarig för att kontrollera att lagen efterlevs och kontroller kommer att ske på serveringsställen som serverar mat och dryck

Undantaget från lagen är:

  • serveringsställen utan sittplatser
  • serveringsställen som allmänheten inte har tillgång till, till exempel skolmatsalar och personalrestauranger.

Trängsel som uppstår i till exempel mataffärer, andra butiker med mera hanteras av Länsstyrelsen Västra Götaland och Region Västra Götalands enhet för smittskydd och vårdhygien.

Om du upptäcker något

Om du har ett klagomål avseende trängsel på serveringsställen med sittplatser och där allmänheten kan serveras mat och/eller dryck kan du skicka in klagomålet till miljo.bygg@skara.se

Vad kan du göra?

Tillsammans kan vi minska smittspridningen! Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och umgås inte allt för tätt. För att vara på den säkra sidan bör du hålla mer än en armslängds avstånd och undvika trängsel.

Vi är många som försöker anpassa oss till en ny och ovan situation. Om vi hjälps åt och använder vårt sunda förnuft kan vi hitta en medelväg där vi fortfarande kan umgås, men inte utsätta varandra för fara.

Denna sida uppdaterades 2020-06-29

Dela: