Carola Hagberg och Jenny Börjesson framför Björkbackens fasad

Carola Hagberg och Jenny Börjesson, rektorer på förskolan Björkbacken

< >

2020-06-25

Är man sjuk är man hemma – det är det viktigaste

Även på sommaren fortgår många verksamheter som vanligt. Förskolan är inget undantag, eftersom vårdnadshavares semestrar och möjligheter till sommarlov varierar i nästan lika stor utsträckning som det finns familjer. Men mitt i en pågående pandemi är det kanske inte helt självklart hur en sommarförskola ska fungera, när barn och pedagoger från flera förskolor samlas under några sommarmånader på Björkbacken.

– Rektorerna i förskolan har gjort ett gediget förarbete. Tillsammans gjorde vi en risk- och konsekvensanalys där både ledning, pedagoger och fackliga företrädare identifierade risker med sommarens förskoleverksamhet. Det har varit en resa under våren att säkerställa att vår verksamhet kan genomföras på ett så pandemisäkert sätt som möjligt och vi har tillsammans jobbat för att förebygga riskerna vi sett. Under hela sommaren finns alltid både rektor och en förvaltningschef i tjänst om det skulle vara något, säger biträdande förvaltningschef Ulrika Kragner.

Den största risken man identifierade var ökad risk för smitta, av olika anledningar. För att förebygga den risken har man genomfört flertalet åtgärder.

– Den största risken är att någon, pedagog, barn eller vårdnadshavare, kommer hit och är sjuk. Vi har därför gått ut till vårdnadshavarna med informationsbrev om att man bara lämnar barnet om man själv är frisk och givetvis bara om barnet är friskt. Blir man sjuk under dagen har vi rutiner för det. Kommunen som arbetsgivare testar också personal som ska tillbaka i tjänst efter sjukfrånvaro. Är man sjuk är man hemma – det är det viktigaste, säger rektor Jenny Börjesson.

Barn är naturligt nära varandra i lek och aktiviteter och så behöver det få vara. Däremot passar man på att göra fler uteaktiviteter och utflykter. Folkhälsomyndigheten säger att smittspridningen minskar avsevärt utomhus. På Björkbacken planerar man också varje dag så att man inte får för stora barngrupper på gården samtidigt. Pedagogerna som arbetar är till största del kommunens ordinarie personal och de har från vårens arbete med sig rutiner kring hygien och hur man jobbar enligt myndigheternas rekommendationer. Det handlar bland annat om att hålla avstånd till andra vuxna och att möjliggöra för vårdnadshavare att lämna och hämta barnen utomhus.

– Det framkom också en del positivt i riskanalysen, där exempelvis pedagogerna ser fram emot erfarenhetsutbyte med personal från andra förskolor nu när man ses på Björkbacken. Vi kommer inte som vi har gjort tidigare år att slå ihop olika avdelningar, utan varje avdelning är bemannad så att barn och pedagoger kan stanna på sin avdelning hela dagen, avslutar rektor Carola Hagberg.

Denna sida uppdaterades 2020-06-25

Dela: