< >

2020-06-11

 Lokal styrelse ska stärka Katedralskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under sitt sammanträde på torsdagen formerna för den lokala styrelsen på Katedralskolan. Dess mål kommer vara att förvalta, utveckla och förmedla de positiva och unika egenskaper som Katedralskolan i Skara innehar, och hålla kontakt med övriga katedralskolor i Sverige.

- Som en av landets äldsta gymnasieskolor har Katedralskolan unika egenskaper och traditioner. Det är en del av Skaras själ. Detta ska den lokala styrelsen nu utveckla, och förankra i hela Skaraborg, säger Lotta Grönlund Plöen

Styrelsen kommer bestå av Katedralskolans samordningsrektor, tre elevrepresentanter från olika föreningar, fyra personal från Katedralskolan, Djäkneföreningens ordförande och slutligen en representant med koppling till akademi, högskola eller Skaras kultur. Genom att bjuda in personer från Skaras näringsliv

Samverka med näringslivet och andra katedralskolor

Styrelsen ska fylla flera olika funktioner och arbeta med olika arbetsuppgifter. Förutom dess huvudsyfte, att förmedla Katedralskolans positiva anda, kommer de också att fungera som ett beslutsfattande organ ihop med rektorerna och nämnden. Tillsammans med skolföreningarna kommer styrelsen bland annat att hjälpa till att arrangera och utforma skolans traditioner och högtider. På grund av det kommer de också kunna vara en del i marknadsföringen av Katedralskolan, eftersom det underlättar synkroniseringen av marknadsföring och högtider.

En annan arbetsuppgift som styrelsen kommer ges är att hålla kontakten med andra katedralskolor i Sverige, samt Katedralskolan i Åbo. Dessutom kommer de ha kontakt med externa föreningar. Det kan handla om personer från det lokala näringslivet eller personer från högskolor och universitet.

- Nu har vi en lokal styrelse på plats och det ska bli givande och utvecklande att framöver få påbörja det här arbetet, berättar Petra Björk, samordningsrektor på Katedralskolan.

Denna sida uppdaterades 2020-06-11

Dela: