Kombinerad styrgrupp/projektgrupp för lärcentraprojektet digitalt. I förgrunden Mattias Gustavsson rektor Tibro kommun.

< >

2020-06-02

Fem kommuner i samarbete om Lärcentrum

De kommunala vuxenutbildningarna i kommunerna Skövde, Skara, Karlsborg, Hjo och Tibro beviljades 2019 stadsbidrag från Skolverket för att starta en gemensam lärcentrumfunktion. Efter 1,5 år av kompetenshöjande insatser, inköp av utrustning, upprustning av lokaler, utvecklingsarbete och samverkan blir nu Lärcentrum en del av vuxenutbildningarna och verklighet för elever att söka i augusti 2020. Initialt innebär det att en handfull utbildningar samordnas och kan sökas av elever från den egna kommunen men också möjliggöra att utbildningar går att söka från samtliga fem kommuner som ingår i Lärcentraprojektet.

Hösten 2019 påbörjades arbetet med att Vuxenutbildningen i samtliga fem kommunerna initierade att etablera en gemensam lärcenterfunktion. Det har inneburit att digitalisera processer som stödjer en omställning från lektionsbaserad undervisning till närdistansundervisning. Målet är att kommunerna ska erbjudas ett brett utbildningsutbud med fokus på tillgänglig, flexibel och likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett vilken av de fem kommunerna eleven bor i. Kommunerna har kommit olika långt i den digitala utvecklingen och samarbetet mellan kommunerna har resulterat i att kommunerna kan utbyta erfarenheter över kommungränserna och arbeta i en gemensam kommunikationsplattform.

Omställningen till distansundervisning gick snabbt

Lärcentraprojektet har inneburit att den kommunala vuxenutbildningen i alla fem kommuner har lyckats ställa om till distansstudier sedan regeringens beslut i mitten på mars.

- På grund av Covid-19 och omställning till distansundervisning för hela Vuxenutbildningen är vi tacksamma för att detta arbete redan påbörjades i höstas. Det har gett oss goda förutsättningar för att göra omställningen till distansutbildning på ett mycket bra sätt. En stor eloge till samtliga lärare och rektorer menar Johan Strömberg, avdelningschef för vuxenutbildning och arbetsmarknad i Skövde kommun och tillika projektägare för lärcentraprojektet.

Lärcentrumtanken strävar efter visionen om ”en resfri utbildning”, där Lärcentrum är en plats för elever och lärare att mötas.

- När vi nu, på grund av Covid-19 tvingades gå i skarpt läge med alla kurser kan vi se att de flesta elever upplevt att det fungerat bra med distans. Vår utvärdering från de första veckorna gav oss följande kommentarer från eleverna, säger rektor Anna Dahlson, i Karlsborgs kommun.

Pandemin har snabbat på utvecklingen i Skara

- Covid-19 har hjälpt oss inom kommunal vuxenutbildning att ta ett större utvecklingssteg i en process vi redan påbörjat och där lärcentrum utgör grunden. Lärcentrum kommer för Skara kommuns invånare innebära tillgång till en mer kvalitativ undervisning i ett flexibelt och individanpassat upplägg. Likvärdighet har varit ett viktigt perspektiv i lärcentrumtanken och Covid-19 har gett oss erfarenheter och viktiga aspekter att ta med in i det fortsatta arbetet kring stöttning och anpassningar i ett digitaliserat arbetssätt säger Sara Beche, rektor för vuxenutbildningen i Skara kommun.

Sara Beche i digitalt möte.

Sara Beche, rektor för vuxenutbildningen i Skara.

– Vi stannade hemma men vi studerade fortfarande tillsammans.
/studerande på SFI

 – Mycket individuellare kontakt med lärarna, mer tid för att plugga och miljövänligare när långa pauser och resan till skolan faller bort, TOPPEN! 
/vuxenstuderande

– Friheten att kunna styra över mina studier. /vuxenstuderande

Flexibiliteten röner framgångar

Framgångsfaktorerna är det flexibla lärandet. Det handlar om att utbildningsutbudet är sådant att elever har möjlighet att välja den studieform och den studietakt som passar dem bäst samt att utbildningen är såväl flexibel som individanpassad.

Lärcentrumfunktionen kommer hösten 2020 att erbjudas till elever i kommunal vuxenutbildning som studerar gymnasiala kurser men kommer på sikt innefatta andra kurser och utbildningsformer.

  • Från och med hösten kommer samverkande fem kommuner att erbjuda följande gymnasiala kurser:
  • Historia 1b (Erbjuds av vuxenutbildningarna i Skövde och Hjo)
  • Psykologi 1 (Erbjuds av vuxenutbildningen i Hjo)
  • Samhällskunskap 1 (Erbjuds av vuxenutbildningarna i Skövde och Karlsborg)
  • Svenska 3 (Erbjuds av vuxenutbildningen i Skövde)
  • Matte 1a (Erbjuds av vuxenutbildningen i Skara)
  • Matte 2 (Erbjuds av vuxenutbildningen i Karlsborg)
  • Geografi 1 (Erbjuds av vuxenutbildningen i Skövde)
  • Svenska som andraspråk 1 (Erbjuds av vuxenutbildningen i Skövde)

I styrgrupp och projektgrupp har förvaltningschefer och rektorer ingått från samtliga fem kommuner.

Fler frågor

Kontakta Johan Strömberg, avdelningschef vuxenutbildning och arbetsmarknad, Skövde kommun, 0500-497720, johan.stromberg@skovde.se

Denna sida uppdaterades 2020-06-02

Dela: