< >

2020-05-25

E-utbildning om rökfria miljöer

Den första juni är det ett år sedan den nya lagen om rökförbud i fler utomhusmiljöer trädde i kraft. I och med den blev många allmänna platser, så som lekparker, busshållplatser och uteserveringar rökfria, vilket leder till att färre behöver utsättas för ofrivillig rök.

Nu finns det också en e-utbildning som Folkhälsomyndigheten har gjort där du kan få mer kunskap om vad som verkligen innefattas i den nya lagen. Det kan vara intressant om du arbetar med tillsyn av rökfria arbetsmiljöer, ansvarar för en rökfri miljö eller befinner dig i rökfria miljöer. E-utbildningen hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndighetens e-utbildningarlänk till annan webbplats

Lagar av omtanke

Att rökning är förbjuden på fler allmänna platser får många positiva följder. Barn exponeras mindre för rökning, vilket minskar risken för att de själva börjar röka. Dessutom blir rökfria platser ett stöd för personer som slutat röka. Sammantaget leder lagen till ökad tillgänglighet och förebygger ohälsa på flera plan i samhället. Förbudet innefattar alla former av rökning, och mer information kan du hitta på Folkhälsomyndighetens sida Rökfri miljö.

Rökfri miljö:s hemsidalänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-05-28

Dela: