Katedralskolan fram
< >

2020-05-18

Fler unga väljer Katedralskolan

Intresset för att läsa på Katedralskolan har ökat. I fredags stängdes omvalsperioden och nu visar det sig att det är 20 procent fler elever som har Katedralskolan som förstahandsval.

Samordningsrektor Petra Björk kommenterar de positiva siffrorna så här;

- Det är glädjande att fler ungdomar söker till oss. Vi har i vår jobbat hårt med att marknadsföra våra program och vår skola vilket så klart har varit en utmaning då vi inte har kunnat öppna upp vår skola som vanligt. En del program har tyvärr fortfarande få sökande men intresset har ökat och vi är på väg i rätt riktning, säger Petra Björk.

Efter att omvalsperioden stängde den 15 maj är det nu 166 st ungdomar från både Skara och andra kommuner som söker till Katedralskolan i första hand. Detta är en glädjande ökning med 30 elever från första valomgången.

Populära program

Ekonomi- och IB-programmet har ökade söksiffror och är i nuläget de populäraste programmen. Men intresset för naturvetenskapsprogrammet samt handels- och administrationsprogrammet har också ökat. Att det sistnämnda programmet går framåt kan ha sin förklaring i att två nya profiler har lanserats i vår, en mot logistik/godshantering och en mot säljare. Ett ökat intresse finns också för samhällsprogrammet som från hösten 2020 riktar sin fördjupning mot kriminologi – ett ämne i tiden.

En ny satsning på idrott med ett lokalt idrottsgymnasium bidrar troligtvis också till fler sökande.

Slutgiltigt resultat

Intresset för Katedralskolan har ökat men inte förrän i höst står det helt klart hur många som faktiskt börjar. Målet är att det till läsårets start ska finnas 180 elever i årskurs 1.

- Det är ett mål som med råge ska nås, avslutar Petra Björk.


Denna sida uppdaterades 2020-05-18

Dela: