< >

2020-04-22

Digital Innovation Camp 23 april

Digitalt Innovation Camp torsdag den 23 april med Ekonomprogrammet och Handelsprogrammet är en innovativ workshop som stimulerar kreativitet, entreprenörskap och eleverna tränas i samarbete och problemlösningsförmåga. I grupper, arbetar eleverna strukturerat genom olika faser fram lösningar på verkliga problem som sedan presenteras för uppdragsgivaren (Skara kommun).

Under ett Innovation Camp tränas eleverna i att leverera lösningar under en viss tid. En jury som består av representanter från Skara Kommun utser vinnande idén.

Lärare som är med i Innovation Camp är Marie Nilsson, Handelsprogrammet, Lena Anderson och Katharina Dahl, Ekonomiprogrammet.

Denna sida uppdaterades 2020-04-22

Dela: