< >


Sök i skattkistan

Gamla bibliotekets samlingar blir öppna för alla. Kartor, brev, handskrivna noter och porträtt - allt ska in den nationella databasen Alvin. Kanske hittar du något snyggt att sätta upp på väggen?

Gamla biblioteket är rena rama skattkistan. Bibliotekets samlingar har sina rötter i medeltiden och här finns också Sveriges äldsta bok, Skaramissalet, som är nästan 900 år. Utöver inbundna böcker finns det olika typer av handskrifter, brev, noter, kartor och en hel porträttsamling. Mycket material är flera hundra år gammalt och förvaras i arkiv. En hel del av materialet har av den anledningen digitaliserats sedan tidigare. Nu kommer nästa steg, och det är att lägga in det i ett nationellt register så att forskare och allmänhet kan söka fram det de är intresserade av på ett bekvämt sätt. Det här registret har ett namn. Det heter Alvin.

Alexandra Tengelin Nyström är Skaras nya specialsamlingsbibliotekarie och konservator. Hon  ansvarar för inläggningen och berättar att det är ett arbete som tar tid, för det är mycket uppgifter som behöver komma med om registret ska bli användbart. Musikforskare från Uppsala universitet har varit i Skara och hjälpt till att lägga in musikalierna, det vill säga notskrifter och annat material som har med musik att göra. Men resten ska bibliotekets personal lägga in själva.

- Det är ett tidsödande arbete, men vinsten är att gamla biblioteket blir öppet och tillgängligt på ett helt nytt sätt, säger Alexandra.

Samlingar på Gamla biblioteket

Vinsterna är många

Förutom att materialet blir tillgängligt för alla innebär det också att arbetet med att ta fram och skicka material underlättas betydligt.

- Det räcker med att skicka en länk istället för stora bildfiler, och de ömtåliga samlingarna kan få stanna i sina arkivlådor.

Just nu pågår inläggning är Olof Sundholms samling. Den innehåller sockenbeskrivningar i Västergötland och är ofta efterfrågad. Den har blivit ganska ömtålig med åren, så digitaliseringen är en bevarandeinsats som räddar materialet till eftervärlden.

Registret Alwin

En färggrann karta på väggen

Registret Alvin innehåller högkvalitativa bilder. När registret är fullt utbyggt kan du ladda ner boksidor, brev och kartor till din egen dator. I framtiden kommer du till och med att kunna googla fram material som finns i Gamla bibliotekets samlingar.

- De flesta tycker att gamla bygdekartor är spännande, lantmäterikartorna från 1700-talet är både välgjorda och färggranna.

Alexandra gläder sig åt de nya möjligheterna och den betydelse denna databas kommer att få.

- Det finns många fina samlingar runt om i landet, och inte minst här i Skara. Vi är en del av det svenska kulturarvet, och det blir mer spotlight på det nu, avslutar Alexandra.

Här hittar du Alvin

Än så länge finns som sagt inte så mycket inlagt för Skara, men kom ihåg att du kan söka fram spännande materil från hela landet.

www.alvin-portal.orglänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades

Dela: