< >

2020-04-08

Katedralskolan undervisar på distans

Stora anpassningar pågår just nu i flera verksamheter runt om i kommunen till följd av coronaviruset. Katedralskolan har sedan 18 mars övergått till att bedriva all undervisning på distans. Även om teknik vanligtvis är en viktig del av undervisningen, förändras arbetssättet just nu mycket för både lärare och elever eftersom all kommunikation dem emellan ska föras digitalt. Lektioner, prov, redovisningar och andra moment som vanligtvis tar plats i skolan förflyttas nu till hemmet och det gör att elevernas ansvar blir större samtidigt som läraren får anpassa uppgifter för att passa de nya formaten.

För att få en inblick i hur vardagen kan se ut för de som vanligtvis vistas på Katedralskolan har vi fått följa med läraren Joakim Petersson och eleven Lorind Abazi under en lektion. Joakim är lärare i matematik och naturkunskap, och tycker att det fungerar bra men att det självklart finns många utmaningar med det nya arbetssättet. För Lorind innebär distansundervisningen ett större ansvar, och även om han kan plugga tillsammans med en kompis saknar han det sociala samspelet på Katedralskolan.

Denna sida uppdaterades 2020-04-23

Dela: